Primalivet

Värme kommer inifrån

Yoga handlar om balans. Inte bara den fysiska balansen utan även den balans som uppstår när alla sinnen och kroppsliga funktioner är i harmoni. Denna kan omöjligen komma genom yttre stimulans. Det finns inget sätt att köpa, hyra eller ta på sig balans. Däremot måste man erkänna för sig själv att yttre verktyg bidrar till att uppnå den. Om man har särskilda kläder som man upplever som bekväma bör man erkänna detta och använda dem för att känna sig bättre.

För mig, personligen, är golvvärme en av dessa yttra faktorer som balanserar mig. Jag tycker det ger mig bättre kontakt med mig själv och min omgivning. Bra Yoga kräver att man litar på sin omgivning. När jag känner att golvet avger värme så aktiverar de något i mitt inre som säger att jag kan slappna av. Jag har inte funderat så mycket på var denna känsla kommer ifrån. Kanske har det att göra med något i min barndom? Något från min tonårsperiod? En tidigare inkarnation? Oavsett vad så måste jag erkänna för mig själv att känslan finns, och hedra den genom att låta den få spelrum.

Att inte förneka de känslor man har är för mig skiljelinjen mellan bra och dåliga Yoga. Den som utövar Yoga och försöker kväva de känslor som kommer fram, kommer aldrig lyckas att hitta en balans. Det är det som menas med centrering. Att uppmärksamma såväl det fysiska som det känslomässiga utan att döma, värdera eller förneka.