Primalivet

Reinkarnation

Tror buddhister att vi reinkarneras som djur i vårt nästa liv? Kommer du att vara en hund eller en ko i framtiden? Vandrar själen in till en annan människa eller något djur? Vad är skillnaden på själavandring och reinkarnation? Är det samma som återfödelse? Är karma samma som ödet? Det är vanliga frågor när det kommer till Buddhism.

Ett växande missförstånd om Buddhism existerar idag, särskilt i fråga om reinkarnation. Det vanligaste missförståndet är att en person har levt oräkneliga förra liv, vanligtvis som ett djur, men på nåt sätt så har han eller hon fötts som en människa och i sitt nästa liv kommer han eller hon att återfödas som ett djur, beroende på hur snäll han eller hon har varit under sitt liv.

Det här missförståndet växer för att människor oftast inte vet hur de ska läsa sutras eller heliga texter. Det sägs att Buddha lämnade 84 000 lärdomar; den symboliska siffran representerar de olika bakgrundsegenskaper, smaker osv. hos människor. Buddha lärde ut enligt den mentala och spirituella kapaciteten hos varje individ. För de enkla byborna som levde under samma tid som Buddha, så var läran om reinkarnation en mäktig morallektion. Rädslan att födas in i djurens värld måste ha skrämt många människor från att bete sig som djur i det här livet. Om vi tar den här lärdomen bokstavligt idag så kommer vi att bli förvirrade för att vi inte rationellt kan förstå det.

Här i ligger vårt problem. En liknelse, när den uppfattas bokstavligt, är inte logisk enligt den moderna hjärnan. Därför måste vi lära oss att skilja mellan liknelserna och myterna från det faktiska. Dock om vi lär oss att gå bortom eller överskrida liknelserna och myterna, så kommer vi att kunna förstå sanningen.

Folk kommer att säga ”Om det är fallet så varför inte pratar direkt så att vi kan förstå sanningen på en gång?”. Det här påståendet är förståeligt, men sanning går oftast inte att uttrycka. Vi som människor är begränsade för att förstå ”Buddha Kunskap”. Vi kan inte tala SANNING, bara ord OM Sanning”. Därav har författare och lärare ofta använt språket av fantasi för att leda läsaren från en lägre till en högre sanning. Läran av reinkarnation blir vanligtvis förstådd i det här ljuset