Primalivet

De tre heliga formerna

Den mest utförda religiösa handlingen i Buddhismen är att säga heliga ord. Många reciterar dagligen för sig själva och dessa ord inleder även de flesta buddhistiska ceremonier.

Den första av dessa tre heliga former är en hyllning till Buddha som kallas för Vandana. I den andra heliga formen så söks det tillflykt till Buddhismens tre stycken ädelstenar som Buddha, läran och munk- och nunnegemenskapen som kallas för Tisarana. I den tredje uttalas ett löfte om att iakttaga Buddhismens fem moralföreskrifter som kallas för Pancha Sila.

Vandana

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa – Hyllning till mästaren, arhaten den fullkomligt uppvaknade.

Tisarana

Buddham saranamn gacchami – Jag tar min tillflykt till Buddha.

Dhamman saranam gacchami – Jag tar min tillflykt till läran.

Sangham saranam gacchami – Jag tar min tillflykt till munk- och nunnegemenskapen.

Panca sila

Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami – Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att taga liv.

Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami – Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ta något som inte givits mig.

Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami – Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från olämpligt beteende knutet till sexuellt begär.

Musavada veramani sikkhapadam samadiyami – Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från att ljuga.

Sura-meraya-majja-pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami – Jag ålägger mig levnadsregeln att avstå från rusdrycker som ger upphov till lättsinne.