Primalivet

Buddhism – Alla har olika laster i livet

Att vara en djupt troende buddhist

Jag har alltid varit en person som lätt fattar tycke för saker i livet. Här har jag då sedan länge gått från att vara kristen till att bli en troende buddhist. Detta är då något som jag från början ansåg vara en mycket fri religion, men på senare år insett alla de saker som en djupt troende buddhist måste avstå ifrån. Egentligen så kommer detta att vara en av de mest komplicerade religionerna i världen. Här handlar det om att vara den som lever sitt liv utan att vara fäst vid något speciellt, utan att äga något samt att hela tiden vara vaken och ha ett öppet sinne. Det betyder då för mig att jag inte kan ha några laster eller vara beroende av något.

Troende buddhist och beroende av snus eller alkohol

Det viktigaste för en troende buddhist är att vara den som når den högsta punkten i religionen. Detta kallas då att bli upplyst och nå Nirvana. För att nå denna punkt måste jag då vara den som avstår från alla jordliga, materiella och kroppsliga begär. I detta fall är jag en användare av snus och köper snussatser, för att tillverka mitt eget snus vilket då sänker mina kostnader. Ja, jag är helt enkelt beroende av en av de saker som inte tillåts i den rättrogna buddhistiska religionen. Av denna anledning så skulle det då anses inte vara möjligt för mig att nå Nirvana. För att nå denna punkt vore det naturligtvis bäst om jag istället blev munk och bodde i ett tempel.

Tempelkontroll – kanske kan jag nå Nirvana i alla fall

När du gör en kontroll av de munkar som du möter i tempel eller vid en vandring på stadens gator kommer du att se religionen ur ett annat perspektiv. Här ser jag dagligen en eller två munkar som röker. Andra sitter på en buss och klickar på sin mobiltelefon. Jag vet utav erfarenhet att många munkar har TV-spel, datorer med Internet samt kabel-TV i sina boenden i många tempelområden. Kanske är det så ändå, att Buddha har lite översikt och förlåtelse med ett fåtal laster. Kanske är det så att jag har en möjlighet att bli komplett och nå Nirvana trots att jag snusar kraftigt.